Projekty, realizace, dotační management

Projekty na míru

Dokumentaci zpracováváme ve všech stupních: ideová studie, studie, dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provádění díla. Podkladem každého projektu je důkladný vhled do veškerých souvislostí řešeného území.

Při navrhování a realizaci Vašich záměrů upřednostňujeme použití přírodních materiálů. Respektujeme architektonické, urbanistické, přírodní či historické návaznosti. Zajímáme se o ekologické přístupy. Na projektech úspěšně aplikujeme mezioborovou spolupráci s architekty, techniky, výtvarníky a profesionálními sportovci. Inženýrskou činnosti řešíme jednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy.

Realizace, poradenství a dotační management

Na realizaci velkých stavebních projektů, kde produkty z našeho portfolia tvoří dílčí část spolupracujeme se zkušenými partnery v oboru pozemního stavitelství. Menší akce, zaměřené pouze na naše produktové portfolio zajišťujeme vlastní realizační kapacitou.

V rámci zajištění komplexních zákaznických služeb poskytujeme ve spolupráci s předními odborníky v oboru poradenství k dotacím a grantům.

Kontakt

Název společnosti: Way to Nature, s.r.o.
Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Sídlo: Svatoplukova 1222/24,
703 00 Ostrava - Vítkovice
Telefon: +420 776 713 302
Elektronická adresa: info@w2nature.cz

IČ: 29246954
DIČ: CZ29246954